Välkommen till Styr- och ventilationsservice

VI SKAPAR BÄTTRE INOMHUSKLIMAT, LÄGRE ENERGIANVÄNDNING OCH ÖKAD DRIFTSÄKERHET

• Behöver ni förbättra och underhålla ert inneklimat eller kanske uppfylla de krav som myndigheter ställer på er arbetsmiljö?

• Vi har lång erfarenhet av att arbeta med små och medelstora företag såväl som verksamheter inom kommun och landsting.

• Vi har ett brett kunnande när det gäller underhåll och förbättring av inomhusklimat, exempelvis genom säkerställande av god teknisk och ekonomisk drift av ert värme- och ventilationssystem.

Service

Vi hjälper er att säkerställa en god teknisk och ekonomisk drift av ert värme- och ventilationssystem för att uppnå ett bra inomhusklimat och sänkta driftkostnader. Vi erbjuder också serviceavtal.

OVK

Vi utför obligatorisk ventilationskontroll (OVK) så att ni kan möta de krav som myndigheten ställer. Vi är naturligtvis certifierad som sakkunnig funktionskontrollant för OVK.

Styr och regler

Vi har mångårig erfarenhet att byta ut och bygga om befintliga styr- och regleranläggningar för ventilation, värme och kyla.

Luftinjustering/kvalité

Vi gör även injustering av luftflöden så att föreskrivna värden avseende inomhusklimat och komfort uppfylls.